Atık Pillerin Zararları Nelerdir

Enerji ihtiyacı elektrik ile çok rahat giderilebilmektedir. Elektriğin olmadığı durumlarda ise elektrik işlevini gören diğer yardımcı enerji kaynakları devreye girmektedir. Bunlardan bu makalemizde pillerden ve pillerin zararlarından bahsetmeye çalışacağız.

Piller; genel olarak elektronik eşya kumandaları, saatler, oyuncaklar, işitme cihazları ve bunlara benzer ürünlerde kullanılmaktadır. Kalitesine göre uzun süre kullanılabilen çeşitleri de mevcuttur.


Öncelikli olarak pillerin içerik olarak üretilmesinde kimyasal ürünler kullanılmaktadır. Bu kimyasallar ise, enerji üretimi için kullanılan; kadmiyum, civa ve kurşun gibi ağır olarak nitelendirilen metallerdir. Bu metaller, insan vücudu için oldukça zararlıdırlar.

Piller doğa için zararlı mıdır?

Civa metaline bakıldığında, doğa için zerresi dahi olsa zararı çok fazladır.Atık pillerin doğaya gelişi güzel atılması durumda içerisinde bulunan civa; on milyon ton temiz suyu ve 20 ton sebze kadarını zehirlediği araştırmalar neticesinde ortaya çıkarılmıştır. Bir adet kalem pilin dahi denize atılması sonucu, 2 ton balığın pil içesindeki civadan dolayı zehirlendiği aşikârdır. Ayrıca bir adet kalem pil, toprağa bırakılması durumunda çevresindeki 6 metrekarelik alanı çok rahat zehirlediği araştırmacılar tarafından ifade edilmektedir.

Atık piller sağlığa zararlı mıdır?

Doğa kadar insan sağlığını da tehdit eden atık piller, gelişi güzel doğada bırakılırsa içme suyuna karışması durumunda, böbrek, karaciğer ve kanser hastalıkları ile karşı karşıya kalınabilmektedir. Araştırmacıların ifade ettiğine göre, kanser vakalarının yüzde 15 civarı doğada bırakılan atık pillerin içme suyuna karışması neticesinde meydana gelmektedir.

Bu nedenle atık pillerin kesinlikle doğada, sokakta hatta evde bırakılmaması, belediyelerin imkan sağladığı atık pil toplama yerlerine ulaştırılması gerekmektedir.

Sonuç, pil deyip geçmemek gerekir. Pillerin doğaya, hayvanlara ve insanlara zararı oldukça fazladır. Bu nedenle kullanımını tamamlanmış pillerin mutlaka pil toplama bölgelerine bırakılması dikkatle üzerinde durulması gereken durumlar arasındadır.

Yorum Gönder

Post a Comment (0)

Daha yeni Daha eski