Bebeklerde Konuşma Sorunu

 konuşamayan bebeklerin nedeni 


Konuşma bireylerin birbirleriyle uyuşmak için kullandıkları bir dizi sesin ağızdan net biçimde menfaatilmasıdır. Başka bir deyişle bireylerin duruş biçimi ve mimik­lerinin yanı sıra fİkir, bilgi ve fikirlerini diğerlerina anlatmaya da konuşma adı verilir. Konuşma ile vazifeli organlar beyin, gırt­lak, ağız ve burun boşluklarıdır. İnsan sesi hayvanların fazlasında olduğu gibi soluk veriş esnasında akciğerlerden çıkan hava, gırtlaktaki ses telleri arasın­dan güçerken ortaya getirilmektedir.

Gırtlağın içerisindeki boşluk İki doğrultuda altlı üstlü İki çift ses teli ile daraltılmıştır, Üst­teki ses telleri içerisinde muscmillet vocalts de­nen ses kasları bulunmaktadır. İnsanlar beyindeki konuşma merkezinden gelen buyruklerle bu tellerin stresini sistemlemek becerisi sahiptir. Konuşma işlevinde yardım­cı olan yutak, ağız ve burun gibi organlar sesin konuşma biçimine dönüşmesini sağ­larlar.

Çocukların çıkardığı manasız ses­ler birinci senenin sonucunda anadilindeki ses­lere benzemeye başlamaktadır. Çocuklar ilk beş sene içerisinde iyi bir biçimde konuşmayı, hece­leri net bir biçimde bağlamayı yani artikülasyonu öğrenirler. Bebekteki ko­nuşma arızaları, ses ve artikülasyon eksiklikleri ile santral dil arızaları şek­linde görülür.

Husussma-sorunluluguAğız, damak ve dil normal olmayan durumlarinden ve bu organları işleten merkezlerin hastalık­larından kaynaklanan artikülasyon sorunlu­luklarına dizartri denir. Kekeleme gibi birtakım artikülasyon arızaları yapısal, veya nöromüsküler eksikliklar olmaksızın da gelişebilir.
Eğer ses burun aracılığıyla çıkıyorsa burun sesi olarak nitelendirilir ve hımhım konuş­madan söz edilir.

En sık görülen ses arızaları ses kı­sıklığı yani disfoni veya sesin tamamıyla kaybolması demek olan afonidir. Ses tel­lerinin ve gırtlağın biçiminin, iltihap (larenjit) ya da bütünoral gelişme (nodul ya da gırt­lak kanseri) bozulması neticesi ortaya gelir. Hem de ses tellerinin büyüktasyonu ya da vagus sinirinin felci de ses sorunlulu­ğuna neden olabilir.

Yorum Gönder

Post a Comment (0)

Daha yeni Daha eski