Bebeklerde Konuşma Sorunu

15 Ocak 2016 Cuma

 konuşamayan bebeklerin nedeni 


Konuşma bireylerin birbirleriyle uyuşmak için kullandıkları bir dizi sesin ağızdan net biçimde menfaatilmasıdır. Başka bir deyişle bireylerin duruş biçimi ve mimik­lerinin yanı sıra fİkir, bilgi ve fikirlerini diğerlerina anlatmaya da konuşma adı verilir. Konuşma ile vazifeli organlar beyin, gırt­lak, ağız ve burun boşluklarıdır. İnsan sesi hayvanların fazlasında olduğu gibi soluk veriş esnasında akciğerlerden çıkan hava, gırtlaktaki ses telleri arasın­dan güçerken ortaya getirilmektedir.

Gırtlağın içerisindeki boşluk İki doğrultuda altlı üstlü İki çift ses teli ile daraltılmıştır, Üst­teki ses telleri içerisinde muscmillet vocalts de­nen ses kasları bulunmaktadır. İnsanlar beyindeki konuşma merkezinden gelen buyruklerle bu tellerin stresini sistemlemek becerisi sahiptir. Konuşma işlevinde yardım­cı olan yutak, ağız ve burun gibi organlar sesin konuşma biçimine dönüşmesini sağ­larlar.

Çocukların çıkardığı manasız ses­ler birinci senenin sonucunda anadilindeki ses­lere benzemeye başlamaktadır. Çocuklar ilk beş sene içerisinde iyi bir biçimde konuşmayı, hece­leri net bir biçimde bağlamayı yani artikülasyonu öğrenirler. Bebekteki ko­nuşma arızaları, ses ve artikülasyon eksiklikleri ile santral dil arızaları şek­linde görülür.

Husussma-sorunluluguAğız, damak ve dil normal olmayan durumlarinden ve bu organları işleten merkezlerin hastalık­larından kaynaklanan artikülasyon sorunlu­luklarına dizartri denir. Kekeleme gibi birtakım artikülasyon arızaları yapısal, veya nöromüsküler eksikliklar olmaksızın da gelişebilir.
Eğer ses burun aracılığıyla çıkıyorsa burun sesi olarak nitelendirilir ve hımhım konuş­madan söz edilir.

En sık görülen ses arızaları ses kı­sıklığı yani disfoni veya sesin tamamıyla kaybolması demek olan afonidir. Ses tel­lerinin ve gırtlağın biçiminin, iltihap (larenjit) ya da bütünoral gelişme (nodul ya da gırt­lak kanseri) bozulması neticesi ortaya gelir. Hem de ses tellerinin büyüktasyonu ya da vagus sinirinin felci de ses sorunlulu­ğuna neden olabilir.
Paylaş

Hiç yorum yok :

Yorum Gönderme

 
Copyright © 2013 ŞehriNisa | Anne - Bebek Sağlığı
Distributed By SehriNisa Themes | Design By Ege Tozluklu